เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (LASER PRINTER)

คุณสมบัติ

 1. ประโยชน์ ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ข้อดีคือ
  หมึกเป็นอนุภาคพลาสติกและ เหล็กที่ละลายกับกระดาษ ด้วยลูกกลิ้งร้อนพิเศษที่เรียกว่า “หน่วยของฟิวเซอร์” ซึ่งทำให้ตลับหมึก “ไม่แห้ง” และหากไม่ได้ใช้เป็นระยะเวลานานก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับหมึกชุดใหม่
  คุณภาพการพิมพ์ที่ดีกว่า สำหรับตัวอักษรที่พิมพ์อย่างมืออาชีพ จะเห็นได้จากหน่วยงานแพทย์หรือสำนักงานทนายความ ซึ่งล้วนผ่านการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั้งสิ้น
 2. ความสิ้นเปลือง ( หมึกพิมพ์ ) สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์มีอายุการใช้ระยะเวลานาน ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่จะสามารถพิมพ์ได้หลายพันแผ่นในตลับหมึกเดียว และค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าต่อหนึ่งหน้า
 3. ราคา เครื่องพิมพ์เลเซอร์สามารถพิมพ์สีได้โดดเด่นในราคาที่เหมาะสม และมีขนาดใหญ่กว่า เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท แต่ให้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่า
 4. ความน่าเชื่อถือ เครื่องพิมพ์เลเซอร์มีแนวโน้มที่คนจะใช้งานเพิ่มขึ้น เนื่องจาก เครื่องพิมพ์เลเซอร์พิมพ์ได้จำนวนมาก ประมาณ 30,000 หน้าต่อเดือนหรือมากกว่านั้น
 5. การซ่อมแซม ส่วนใหญ่เป็นเพียงเรื่องของการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่อยู่ใน ” ชุดบำรุงรักษา ” เป็นมาตรฐานเท่านั้น
  ข้อควรระวัง
  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ส่วนมากจะน้ำหนักเยอะ หลีกเลี่ยงการยกด้วยตัวคนเดียว
  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ใช้พลังงานมากในการเริ่มต้น ถ้าวงจรไฟฟ้ากำลังอ่อนแอ ต้องหลีกเลี่ยงการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์